Powrót do strony głównej
 

STYLISTYKA
Tu prezentuję modele projektowane głównie jako Dzieła Sztuki Stylistycznej , niemniej niektóre z nich przy okazji miałyby pewne zalety praktycznePROJEKTY KTÓRE WSPÓŁTWORZYŁEM
(w ramach zajęć które prowadziłem w Pracowni Projektownia i Budowy Pojazdów działającej w latach 2009-2021 przy MDK2 Bytom i Bytomskim O¶rodku Edukacji)